Въпроси и отговори

1. С какво се различават механичните от електромеханичните брави?

Стандартните механични брави се отключват и заключват посредством патрон и механичен ключ. Мястото, на което патронът се монтира на вратата е почти винаги едно и също и се вижда отвън и отвътре. Механичната брава лесно се разбива по различни способи, като разпробиване на патрона, изкъртване, удар и други. Най-често крадците изобщо не се опитват да разбиват вратата, а директно отключват с шперц или подбран ключ. Всеки знае, че резбата на механичните ключове се повтаря и за крадеца е достатъчно да има една по-голяма връзка с ключове, за да налучка подходящия.

Електромеханичните брави не се виждат нито отвън, нито отвътре. Те не се монтират стандартно, а мястото на бравата не може да се установи нито отвън, нито отвътре, тъй като не се вижда. Хора с престъпни намерения не биха могли да установят мястото на бравата, за да се опитат да я разбият. Електромеханичната брава няма патрон, а е снабдена с електронен четец, който може да се монтира на всяко място. Дори и четецът да бъде счупен, повреден, изкъртен и изваден от строя по какъвто и да е начин, вратата няма да се отвори докато не получи команда от валиден електронен ключ.

Електронните брави Булкей имат изключително висока антивандална защита. Всякакви опити за разбиване чрез електронни, механични или електрошокови действия, са безполезни. Разбиването на електронните компоненти на вратата е безсмислено, тъй като те нямат пряка връзка помежду си и повреждането им не води до отваряне.

2. Защо електромеханичните брави имат по-високо ниво на сигурност?

Електромеханичните брави  не се монтират на стадартното място за монтиране на брави, както сме свикнали. Те са невидими и се монтират на различни места, които не могат да се забележат при оглед. Отварят се с електронен ключ с валиден код.  Електромеханичните брави нямат патрон, а електронен четец, който може да бъде монтиран навсякъде.

Монтажа на бравата е на произволно място – или на отваряемото крило, или на касата на вратата, така че опитите за разбиване се затрудняват от невъзможността за определяне на мястото и. Бравите са много солидни и отварянето им чрез директен натиск или удар е невъзможно. Винтовия механизъм, на който се базират електромеханичните брави не позволява отваряне по насилствен път, тъй като металните заключващи шипове реагират само на електронна команда.

Бравата и електронния четец нямат връзка помежду си. По тази причина дори и при счупване на четеца, вратата няма да се отвори и електронната система няма да се повреди. Всякакви опити за разбиване срещу бравите Булкей и електронния четец са безполезни – не им влияят нито електрошокови, нито механични, нито електронни методи за разбиване.

Спецификата на електромеханичните брави ги защитава от опити за разбиване чрез спиране на електрическия ток. Те имат автономно захранване, което ги предпазва от опити за въздействие посредством манипулиране на електрическата инсталация на сградата. Това помага и срещу неочаквани сривове в електропреносната мрежа.

3. Какво се случва с бравата ако спре тока?

Електромеханичната заключваща система има автономно, акумулаторно захранване, което осигурява на системата около 14 дни нормална работа. Аварийното захранване издържа две седмици при 10 – 15 отваряния и затваряния на вратана на ден.

4. Как да възстановя загубен или откраднат ключ?

Ако нечий ключ бъде изгубен или е попаднал в ръцете на човек, който не бива да отключва бравата, кодът му се изтрива от системата, след което се въвежда уникален код за новия ключ. В случай, че това случи с обикновен, механичен ключ, ще трябва да се смени цялата брава или поне патрона, за да се защити жилището. Ако трябва да се сменят механичните ключове на живеещите в един вход, това би струвало много пари – една касова брава от висок клас е на цена поне 200 лв. Ключовете за нея също биха стрували между 60 – 70 лв. в зависимост от броя на хората, които ще ги ползват. Това е разход, който се спестява при ползването на електромеханична брава, която не се нуждае от ремонти, ключари и разходи за поддръжка. Само за няколко минути се изтрива ключът, който е загубен и се програмира нов ключ, който се въвежда в системата.

 

5. Как да огранича достъпа на човек, който притежава ключ за входната врата на моя обект?

В живота се случват събития, при които някои хора загубват нашето доверие и не желаем да ги допускаме повече в жилището или офиса си. Ако имаме механична брава, дори и да ни върне ключа, няма как да сме сигурни, че той не е извадил дубликат. Това налага смяна на бравата или патрона и съответно големи разходи. Ако вратата е с електромеханична брава, дубликати на ключове не е възможно да се правят без разрешение от администратора, управляващ системата. Така че, ако някой притежател на електронен ключ за вход вече не трябва да влиза в сградата, просто кодът на ключа му се изтрива от системата и тя става недостъпна за него. След това електронният ключ, който той притежава, вече е безполезен и с него той не може да проникне на ваша територия. Ключове могат да се забраняват за определен период от време и след това да се разреши отново достъпа им. Това се решава единствено от човека, който администрира електронната система за контрол на достъпа.

 

6. Може ли един електронен ключ да отключва повече от една врати?

С един електронен ключ може да се отключват неограничен брой врати с електронни брави. По този начин се избягва носене на голяма връзка с ключове за всички врати в сградата – мазета, гаражи, тавани и асансьори.

 

7. Автоматично ли се заключват вратите след отваряне или ръчно?

Електромеханичните системи работят в два режима според нуждите на  желанието на потребителите. Вратата може да се програмира след затваряне да се самозаключи автоматично или заключването да става след подаване на електронен ключ. Превключването между двата режима става бързо и лесно.

 

8. На какви врати може да се монтират електромеханични брави?

Електромагнитните брави могат да се монтират на метални, блиндирани, дървени и всякакъв друг тип врати. При дървени врати електромеханичната брава се монтира задължително на касата.

 

11. При врати, които не позволяват вграждане на електромагнитна брава, има ли друг вариант за електронно заключване?

Има случаи, при които вграждането на електромагнитната брава е невъзможно нито във вратата, нито в касата. Това се среща при панелни блокове, при които касите на вратите са метални и са отляти директно в панела. Всякакви действия за пробиване и прокарване на кабели в такава ситуация са изключително трудни и дори при успех, цялата конструкция се отслабва. В такива случаи се предлага алтернативен вариант – монтиране на електномеханична греда. Това е тип брава, която се монтира външно и заключва двустнанно. Така се осигурява надежден контрол на достъпа до входа на блока, като се монтира електронна система за заключване без да се налага подмяна на вратата.

 

12. Има ли определено място за монтаж на електронния четец?

Монтажа на електронния четец за отключване на вратата може да се осъществи на произволно място, тъй като той няма пряка връзка с електронната брава. Четецът има светлинна сигнализация, която може да бъде изключена по желание.

 

13. Какви разходи за поддръжка и консумативи имат електронните заключващи системи?

При нормална употреба електронната система не ползва никакви консумативи. Системата сама алармира за необходима поддръжка, която е минимална и се случва веднъж на 3-5 години.

14. Какви ресурси и консумативи са необходими за поддръжка на електронния ключ?

Електронните ключове не ползват никакви консумативи! Ключовете от контактен тип са издръжливи на всякакви въздействия. Не се счупват, не се повреждат и не се износват, за разлика от механичните. Електронните ключове от безконтактен тип – ключодържател също са устойчиви на механични въздействия. Единствено безконтактните ключове – тип карти, са застрашени от повреждане, износване и счупване, а при огъване спират да работят.

15. Защитени ли са електроните заключващи системи срещу вандалски прояви?

  • За разлика от механичните брави с патрони, електромагнитните са невидими и не могат да бъдат повредени по никакъв начин. Всякакви въздействия чрез електроника, електрошок и механични опити за повреда са безрезултатни.
  • контактните четци са много устойчиви срещу всякакви опити за счупване и повреждане. Издържат на елекрически и електронни въздействия, а също и на механични опити за повреждане чрез удари и нанасяне на химически вещества . Безконтактните четци са по-издръжливи от механичните брави, но отстъпват в това отношение на контактните, защото имат уязвимост от механични, електронни и електрошокови въздействия, но само при положение, че вандалите разберат къде е монтиран. Безконтактните четци са скрити от погледа на външните за сградата лица.
  • В случай, че електронният четец бъде повреден по някакъв начин, вратата има модул за аварийно отключване, след което четецът се поправя, а системата заработва отново, без да се налагат допълнително оскъпяващи ремонти, за разлика от счупване на механична врата, която изисква сериозни и скъпоструващи ремонти при разбиване.

 

16. Вижда ли се електронната брава отвъншната страна на вратата?

Не! При безконтактните електромагнитни брави не се вижда нищо, а при контактните се вижда единствено електронния четец.

17. Как се отваря електронна врата при загуба на електронния ключ, а няма друг валиден ключ?

В такава неприятна ситуация, вратата може да се отвори само ако се разреже. Няма друг начин да бъде отворена електромагнитната брава, освен ако има вграден модул за аварийно отключване.

 

18. При разбиване на електронния четец как може да се отвори вратата?

Чрез модул за аварийно отключване, ако е монтиран такъв на вратата.

19. В случай, че бравата се счупи, как се отваря вратата?

Много сложно! Електромеханичните брави са произведени така, че да не се повреждат и чупят. Те са солидни и надеждни, функционират безаварийно и счупването им е изключително трудно.

20. Струва ли си да се монтира модул за аварийно отключване?

Модулът за аварийно отключване може да ви помогне в трудна ситуация и да предотврати къртене и рязане на вратата в случай на повреда!

21. Може ли да се монтира авариен модул на врата, която е вече монтирана?

Да! В повечето системи този модул е вграден, но може да се закупи отделно и да се монтира допълнително.

22. Необходими ли са светлинните индикации на четеца?

Светлинната индикация за състоянието на вратата е задължителна! Тя информира за важни детайли от състоянието на заключващата система – дали е отключено или заключено, има ли захранване и друга важна информация от самодиагностиката на системата.

Информацията е необходима за своевременно решаване на възникналите проблеми. При преда в електрозахранването например, ако няма индикация, която да ви предупреди навреме, проблемът няма да бъде отстранен и когато се изчерпи аварийното захранване, системата ще блокира.

23. Какво показва системата за самодиагностика?

Опцията за самодиагностика и подаване на светлинна или звукова индикация за проблеми в системата е възможност за откриване на проблеми и своевременното им отстраняване. Няко и от проблемите системата може да отстрани сама след анализ на състоянието, а за други подава съответния сигнал. Самодиагностиката води статистика за количеството и естеството на грешките, които възникват и сигнализира посредством вградените индикатори.

Благодарение на нашия дългогодишен опит и практика, ние реализираме надеждни и безпроблемни при експлоатация електронни заключващи системи, за удобство на потребителите. С помощта на своевременната сигнализация се спестяват много разходи за ремонт, майстори и сервиз, поради отстраняването на проблемите преди да достигнат критични нива.

24. Как да изберем най-подходящия тип електронна брава?

Изборът се прави според индивидуалната ситуация – вид и предназначение на помещението, тип на вратата и касата и начина на отваряне на вратата.

 

Избор на входна врата според спецификата на помещението:

 

  • За входни врати на общи входове на сгради, преградни врати, врати към помещения, в които влизат много хора или евакуационни изходи се поставят брави с лека конструкция, тъй като при тях не е нужно много високо ниво на сигурност. За целта се поставят брави тип насрещник. При врати със средни и високи изисквания към сигурността се поставят електромагнити/за врати с външно отваряне/ или ел. брави тип Болт.
  • Електромеханични брави се монтират на врати, изискващи високо ниво на сигурност като жилища, офиси, магазини или складови помещения.

Спрямо вида врата:

  • На алуминиеви врати, PVC врати и тънки метални профили, се поставят електромагнитни насрещници, електромагнити и електромагнитни брави тип Болт.
  • За метални врати са подходящи всички видове и модели брави.
  • За дървени врати – брави, които могат да се монтират на касата или брава тип Греда.

Спрямо вида отваряне на вратата:

 

  • При отваряне навътре – всички типове брави, които могат да се монтират на касата или на крилото на вратата, без електромагнит.
  • При отваряне навън – Всички типове брави, предназначени за монтаж във вратата, електромагнитни, брави за монтаж в каса, които  могат да се побират в профила на касата, за да няма достъп до тях от външната страна.

25. Колко електромеханични брави трябва да се монтират на една врата за да се осигури сигурна защита?

Няма ограничения в броя на монтираните брави, но ако вратата е солидна със здрава конструкция, една брава е напълно достатъчна. За по-слаби врати може да се монтират две ел. брави или брава тип Греда.

 

26. Трябва ли да инвестирам в сложна заключваща система, ако мога да разчитам на алармена система, СОТ или денонощно видеонаблюдение?

При активиране на алармена система, крадците вече са проникнали във вашия обект. Оттам нататък всичко е въпрос на време и реакция на охранителите. Щом престъпниците са вече вътре, те могат да нанесат много щети и да отмъкнат ценни предмети. Ефективното заключване предотвратява проникването на крадци във вашия обект. Всеизвестно е, че крадците отбягват места, в които се прониква трудно и си търсят други, по-достъпни обекти.

 

27. Какъв е смисъла да имам алармена система, щом на вратата е монтирана заключваща система Булкей?

Алармата предупреждава охранителната фирма, че има проникване във вашия обект. Тя може да блокира бутона за отваряне на вратата отвътре и неканените гости да останат заключени в обекта или да търсят път за бягство през прозорците. Бутонът за отваряне отвътре е много удобен в ежедневието, но улеснява излизането на крадци, проникнали през прозорците или по друг начин. За по-добра сигурност може да се програмира вратата за отключване с електронен ключ както отвън, така и отвътре. Това ще забави престъпниците и има шанс те да бъдат заловени, а имуществото ви – спасено. Комбиниране на електронна заключваща система и охрана със СОТ и алармена сигнализация е много добър начин да предпазите вашия обект от проникване на крадци.

 

28. Възможно ли е закупя само електромеханична брава и да я свържа с друг електронен модул, който имам?

Бравите могат да бъдат управлявани чрез всякакви електронни модули!

29. Може ли електронната брава да се управлява чрез система за разчитане на пръстови отпечатъци?

Да. Четците за пръстови отпечатъци обаче имат известни проблеми със сигурността, тъй като не са достатъчно устойчиви срещу вандалски прояви. Те могат да бъдат повредени или изкъртени, а възстановяването им е доста скъпо. Този тип отключване е привлекателно заради факта, че не е нужно да се носят електронни ключове, но дори и най-малките наранявания или замърсяване по пръстите създава проблем при функционирането на системата.