Домофони

FARFISA, серия MODY – Италия
FARFISA - Италия серия MODY

 • Монтаж на звънчево табло – 20 бр., бутони – 90 лв.
 • Монтиране на домофонна централа – 1брой – 33.75 лв.
 • Прозвъняване звънчеви инсталации до 20 бр. апартаменти -180 лв.
 • Монтиране на 20 броя домофони -180 лв.
 • Монтаж на електронна брава – 0 лв.
 • Стойност на техниката: 787.25 лв.
 • Обща цена: 1271 лв.
 • Цена на апартамент – 63.55 лв.
 • При нужда от окабеляване – цена 1,5 лв. лева на метър/включва доставка на кабел/.
 • В цената не е включена стойността на електронната брава /насрещник/ – цена 20 – 30 лв. в зависимост от вида на входната врата.FARFISA, серия ErreP/R – Италия
FARFISA - Италия серия ErreP/R

 • Звънчево табло – монтаж на 20 бр. бутони – 90 лв.
 • Монтаж на домофонна централа 1 бр. – 33.75 лв.
 • Прозвъняване на инсталации – до 20 апартамента – 180 лв.
 • Монтиране на 20 броя домофони – 180 лв.
 • Монтаж на електронна брава – 0 лв.
 • Цена на техниката: 605.54 лв.
 • Обща стойност 1089.29 лв.
 • Цена на апартамент – 54.46 лв.
 • Окабеляване при необходимост – 1,5 лв. на метър с включена доставка на кабел.
 • В комплекта не е включена електронна брава – закупува се допълнително в зависимост от модела на вратата. Цена 20 – 30 лв.

 

AUDIO серия EMA – България

 • Монтаж на звънчево табло – 20 бр. бутони – 90 лв.
 • Монтиране на домофонна централа – 1 бр. – 33.75 лв.
 • Прозвъняване на инсталации до 20 бр. апартаменти -180 лв.
 • Монтиране на 20 бр. домофони – 180 лв.
 • Монтаж на електронна брава на входната врата – 0лв
 • Цена на техниката: 585.90 лв.
 • Обща стойност 1069.65 лв.
 • Цена на апартамент – 53.48 лв.
 • Окабеляване – 1,5 лв. на метър с включена доставка на кабел..
 • Комплекта не включва електронна брава(насрещник) -заплащане допълнително 20 – 30 лв. според вида на вратата.

BETAMARK – България

BETAMARK - България

 • Звънчево табло – 20 бр. бутони – монтаж 90 лв.
 • Домофонна централа 1бр. – монтаж 33.75 лв.
 • Прозвъняване на инсталации до 20 броя апартаменти – цена 180 лв.
 • Домофони до 20 бр. – монтаж 180 лв.
 • Ел. брава – монтаж 0 лв./Цената на бравата не влиза в комплекта/
 • Цена на техниката: 741 лв.
 • Общо – 1224.75 лв.
 • Цена на апартамент – 61.24 лв.
 • Окабеляване – 1,5 лв. на метър. Включена доставка на кабел.
 • В цената не влиза стойността на ел.брава(насрещника) който се закупува допълнително – цена 20 – 30 лв според вида на вратата.

 

Golmar – Испания
Golmar - Испания

 • Монтаж на звънчево табло – 20 бр. бутони – 90 лв.
 • Монтаж на домофонна централа 1бр. – 33.75 лв.
 • Прозвъняване на домофонни инсталации до 20 бр. апартаменти – 180 лв.
 • Монтиране на 20 бр. домофони – 180 лв.
 • Монтаж на ел. брава – 0 лв./ Цената на бравата се заплаща отделно/
 • Цена на техниката: 578 лв.
 • Обща цена – 1061.75 лв.
 • Цена на апартамент – 53.09 лв.
 • При нужда от окабеляване – цена 1,5 лв на метър с доставката на кабела.
 • Цената на ел.брава (насрещника) се заплаща отделно – 20 – 30 лв според вида на вратата.

 

ELTCRAC Полша – алуминиев панел
ELTCRAC Полша - алуминиев панел

 • Монтаж на звънчево табло – 20 бр. бутони – 90 лв.
 • Монтаж на домофонна централа – 1 бр. – 33.75 лв.
 • Прозвъняване на домофонни инсталации до 20 броя апартаменти – 180 лв.
 • Монтиране на 20 бр. домофони – 180лв
 • Монтаж на електронна брава – 0 лв./цената на бравата не влиза в комплекта/
 • Цена на техниката: 563.37 лв.
 • Общо 1047.12 лв.
 • Цена на апартамент – 52.36 лв.
 • Окабеляване при необходимост – 1,5 лв. на метър с включена доставка на кабел.
 • В цената не е включена стойността на ел.брава(насрещника). Заплащане в размер на 20 – 30 лв в зависимост от типа на вратата.

 

ELTCRAC – Панел с електронен четец – Полша
ELTCRAC Полша - Панел с електронен четец

 • Монтиране на звънчево табло с до 20 бр. бутони – 90 лв.
 • Монтиране на домофонна централа – 33.75 лв. за 1 бр.
 • Прозвъняване на инсталацията до 20 бр.апартаменти – 180 лв.
 • Монтаж на домофони – 20 бр. 180 лв.
 • Монтаж на предварително избрана ел. брава – 0 лв. /цената на бравата не влиза в комплекта/
 • Цена на техниката: 593.01 лв.
 • Обща стойност – 1076.76 лв.
 • Цена на апартамент – 53.84 лв.
 • При необходимост от окабеляване цена от 1,5 лева на метър с включена доставка на кабел.
 • В комплекта не е включена цената на ел.брава(насрещника). Заплаща се допълнително цена от 20 – 30 лв в зависимост от вида на входната врата


BALKANBIT серия ДЦ-02 (Алуминиев панел) – България

BALKANBIT серия ДЦ-02 (Алуминиев панел) - България

  Монтаж на звънчево табло с 20бр. бутони 90лв
 • Монтаж на домофонна централа 1бр. 33.75лв
 • Прозвъняване инсталации до 20бр.апартаменти 180лв.
 • Монтаж на 20бр. домофони 180лв
 • Монтаж на ел. брава 0лв
 • Цена на техниката:490.05лв
 • Общо 973.8лв
 • Цена на апартамент 48.69лв.
 • При необходимост от окабеляване 1,5лв л.м с включена доставка на кабел.
 • В цената не е включена цената на ел.брава(насрещника) който зависи от типа на входната врата и е в диапазона 20 – 30 лв.

 

BALKANBIT (Металан панел), серия ДЦ-01 – България

 • Доставка и монтаж на звънчево табло с 20 броя бутони – 90 лв.
 • Доставка и монтаж на домофонна централа – 33.75 лв. за 1 бр.
 • Прозвъняване на инсталации – до 20 броя апартаменти – 180 лв.
 • Монтаж на домофони 20 бр. – 180 лв.
 • Монтаж на електронна брава 0 лв./цената на бравата се заплаща отделно/
 • Цена на техниката: 468.6 лв.
 • Общо – 952.35 лв.
 • Цена на апартамент – 47.62 лв.
 • При нужда от допълнително окабеляване цена от 1,5 лв. на метър с доставка на кабел.
 • В цената не влиза стойността на ел.брава(насрещника) – 20 – 30 лв., която се определя от типа на входната врата.

 

A2_VOICE, серия FONO
A2_VOICE серия FONO

 • Монтаж на звънчевото табло – 20 броя бутони – 90 лв.
 • Монтаж на домофонната централа – 1брой – 33.75 лв.
 • Прозвъняване на инсталации – - 180 лв. /до 20 броя апартаменти/
 • Монтаж на домофони – 180 лв. /до 20 бр./
 • Монтаж на електронна брава – 0 лв./стойността на бравата се заплаща отделно/
 • Цена на техниката – 270.92 лв.
 • Обща цена – 754.67 лв.
 • Цена на един апартамент – 37.73 лв.
 • При необходимост от окабеляване – 1,5 лева/метър с включена доставка на кабел.
 • В цената не влиза ел.брава(насрещника). Определя се от типа на входната врата и е на стойност от 20 – 30 лв.A2_VOICE, серия MASTER

 • Монтаж – звънчево табло – 20 бр. бутони – 90 лв.
 • Монтаж – домофонна централа 1брой – 33.75 лв.
 • Прозвъняване на звънчеви инсталации – до 20 бр.апартаменти – 180 лв.
 • Монтаж на домофони – 20 бр. – 180 лв.
 • Монтиране на ел. брава – 0лв. /цената на бравата не влиза в комплекта/
 • Цена на техниката:266.37лв
 • Обща стойност – 750.12 лв.
 • Цена на апартамент – 37.51 лв.
 • При необходимост от окабеляване се заплаща допълнително по 1,5 лв./метър. Доставката на кабела е включена в цената.
 • Доплащане на стойността на ел.брава(насрещника) – 20 – 30 лв./в зависимост от типа на входната врата/.

 

NIPPON – Китай

 • Монтиране на звънчево табло – 20 бр. бутони – 90 лв.
 • Монтиране на домофонна централа 1бр. – 33.75 лв.
 • Прозвъняване на звънчеви инсталации до 20 боя апартаменти – 180 лв.
 • Монтиране на домофони – 20 бр. – 180 лв.
 • Монт на електронна брава – 0 лв./бравата се заплаща отделно/
 • Цена на техниката: 329.16 лв.
 • Обща стойност – 812.91 лв.
 • Цена на апартамент – 40.65 лв.
 • При нужда от окабеляване – цена 1,5 лв/метър. Цената включва доставка на кабел.
 • В цената не влиза стойността на ел.брава(насрещника. В зависимост от вида и модела на входната врата цената на бравата е между 20 – 30 лв.