Местната власт е за възраждането на занаята професионален домоуправител

Професионалните домоуправители отново ще станат първи приятели на съвременните столични граждани. До подобен извод стигнаха властите на столична община, след като на специално събрание са изслушали представителите на двадесет и пет софийски граждански сдружения. При провеждането на форума, засягащ управлението на недвижимо имущество, облагородяване на прилежащи площи и други подобни теми най-големият проблем се оказал групирането и присъствието на контингент от повечето столични квартали: не е лесно да се организират и съберат хора за подобен род мероприятия. Ето защо, миналия понеделник председателите на форума повдигнаха въпроса за възраждането на добре познатата длъжност професионален домоуправител.

Като основни функции, които предстои да станат част от визитната картичка на всеки професионален домоуправител от www.obshtdom.com са предложени: защитаване интересите на гражданите живеещи в дадена сграда при въпроси свързани със съхранението на жилищния фонд, разясняване на правата и задълженията на обитаващите жилищните помещения столичани, стратегии за опазване и обновяване на входове, фасади и прилежащи блокови площи.

Посочените горе задължения и отговорности на професионалния домоуправител не са нещо ново и отдавна са доказали своята ефективност. Позовавайки се на статия публикувана в реномиран столичен ежеседмичник, професионални домоуправители са съществували още в началото на миналия век. В немалък брой градски имоти са били наемани частни лица, които освен, че се грижели за чистотата в двора и вътрешността на конкретната сграда, са следели за това кой влиза и излиза, питали са за целта на посещението им, изпълнявали са отделни поръчки на живущите, касаещи се ремонт на повереното им стопанство.
С началото на нашия преход, първата половина на 90-те години на миналия век позициите на вършещия до този момент значителна работа, както в социален, така и в частен аспект, професионален домоуправител се разпада. Съответно, започна поголовна разруха в следствие вандализирането на нашите блокове, тъжна картина, с която най-вече ще се запомнят първите двадесет години след падането на комунизма. В последните години за реда в отделни кооперации следят съвестни жители или технически работници на управляващата фирма.

В крайна сметка, на всички е ясно, че без нововъведения и модернизиране длъжностите на бъдещия професионален домоуправител, няма да се мине. Без съмнение физическото състояние на жилищата ни и микроклимата в столичните квартали ще се повиши няколко пъти ако за повечето сгради се грижат специалисти домоуправители.

Необходимостта от висококвалифицирани домоуправители се чувства вече не една година, но за да може работата им наистина да се забележи и оцени, те трябва да бъдат във всеки блок, считат от столична община. На този етап присъствието на добре обучен професионален домоуправител от ОБЩ ДОМ ЕООД в столичните кооперации е по-скоро мечта. Ентусиасти, разбира се има, но броят им е далеч от необходимото число специално подготвени кадри, необходими за заемането на тази трудова ниша. Управниците на нашата прекрасна столица се надяват, че с отминаването на финансовата криза професията домоуправител, ще бъде все по-търсена.

About The Author

0 Comments