Защо iButton

ЕЛЕКТРОННИ КЛЮЧОВЕ

Електронните ключове си приличат по принципа на действие, но имат и доста различия. Първата разлика е типа на ключа – контактен или безконтактен. Електронните ключове имат и различна степен на защита, като някои са криптирани, а други некриптирани.

Електронни ключове тип iButton са от контактен тип, с ергономичен дизайн, удобни и надеждни. Те имат дълъг живот на работа и сигурност от най-висока степен. Благодарение на 64 битовия си код, те имат 18000000000000000000 комбинации, което е едно наистина внушително число.

Ключовете са защитени от сканиране и с огромния брой възможни комбинации, системата придобива изключителна надеждост и защита срещу взлом. Дори при използване на високи технологии с цел разбиване, бравата остава защитена. За разбиване на кода на ключовете с помощта на хакерски софтуер, специални алгоритми и каквато и да е изчислителна техника, ще са необходими 4000 години време за налучкване на комбинацията.

Електронните ключове позволяват да се оптимизира отключването на много врати в една сграда с един и същ ключ. Така хората носят в себе си само един електронен ключ, а не цяла връзка ключове. Програмирането на електронните брави е много лесно. Електронните ключове могат да бъдат изтривани, блокирани или да се въвеждат нови. По този начин се осъществява ефективен контрол на достъпа.
Ако електронен ключ бъде изтрит или забранен, той вече не може да отключва. Гъвкавото програмиране позволява един ключ да има достъп до входната врата и мазето, но да няма права за отключване на асансьора. По този начин се решават проблемите, свързани с правата на достъп на живеещите в сградата до различни нейни части.

Въвеждането на контрол на достъпа с електронни ключове в една сграда е съвременен начин да се оптимизира достъпа до нея. При загуба на електронен ключ, просто се въвежда нов, като му се дават права да отваря съответните врати.

Кодовете на електронните ключове са уникални и затова при загуба на ключ, просто кодът му се изтрива или забранява и на собственика му се дава нов ключ с нов код. Така дори и някой да е намерил ключа или го е откраднал умишлено, не би могъл да влезе в сградата с него, защото той вече е непознат за системата.

Ключовете за механични брави се повтарят като модел и един крадец, който има една връзка ключове в себе си винаги ще може да отвори. При кражба на механичен ключ, за да се защити вратата от отваряне с крадения ключ, трябва да се смени цялата брава, а заедно с нея и ключовете на всички, които имат право да отключват. Това е скъпа процедура, която освен покупка на брава, ще доведе и до разходи за ключар, който да монтира бравата и да направи копия на ключа, за да има за всички ползватели. Електронните ключове са една модерна, практична и финасово оправдана инвестиция за контрол на достъпа до жилищни и обществени сгради.Главният ключ /мастер ключ/ е единствен и се държи от човека, който е оторизиран да програмира и управлява системата. Само с мастър ключа може да се извършват промени като въвеждане и запис в системата на нов ключ, изтриване или временна забрана на ключ. Тези операции се осъществяват лесно и всеки собственик може сам да се справи с процеса на програмиране.
Главният /мастър/ ключ не може да бъде изтрит от системата. Ако в една сграда се използват няколко заключващи системи, всички те могат да бъдат управлявани с един общ мастър ключ. Това осигурява пълен контрол върху ситуацията, като само един човек има права да извършва промени в системата. За електронните заключващи системи не се налага да се ползват услугите на ключари.


Чип държач

Контактният ключ има две части – чип и чипдържач. Има компактна форма и прилича на ключодържател. Чипът, тип iButton е продукт на американската фирма “Dallas”. Той е така конструиран, че е невъзможно да бъде счупен или повреден. Здравата конструкция се произвежда в различни цветове..

Чипът се поставя в държача чрез притискане. Чува се щракване – това показва, че чипът е попаднал на мястото си в определеното гнездо. Модерната технологията е създадена така, че тази операция може да се извърши само веднъж. Когато чипът влезе в гнездото си, той вече не може да бъде изваден от там. Единственият начин, да се извади чипът е ако се използа сила, за да се счупи чипдържача, което е много трудно.

За да се разпознае ключът от електронния четец, той трябва да бъде допрян до него. Този тип електронни ключове са защитени срещу сканиране и съдържащата се в него информация е недостъпна за за копиране.

Разкриване на кода на ключа може да стане само чрез вътрешен саботаж от имащите достъп до системата. Външни лица могат да прочетат кода само ако се сдобият със съответния ключ и чрез устройство със специални възможности извършат обработка на чипа. Така може да се достигне до кода на ключа, но това отнема изключително дълго време. Тази сложна процедура по копиране на ключа обезсмисля напълно опитите за сканиране на кода му. Въпреки това, информацията, която се обменя между ключа и четеца е криптирана, което допълнителон усложнява престъпните намерения за сканиране. Опити за изработка на дубликат на електронен ключ от този тип са напълно невъможни дори и с най-съвременна техника. Затова при кражба ключът просто става излишен, след като кодът му бъде изтрит от системата.

Ако се загуби или открадне механичен ключ, негов дубликат се прави за няколко минути от всеки ключар. Дори не е нужно да се краде ключът, достатъчно е да се вземе негов отпечатък с пластилин или друг подобен материал. Това отнема на престъпника няколко секунди.

Електронните заключващи системи са много по-защитени от механичните. Всеки електронен ключ е уникален, а четецът го разпознава само ако кодът му е предварително въведен в системата.
Проникване в сграда с електронна врата на входа не може да стане с взлом, затова крадците ползват други прийоми, за да им бъде отворена вратата от живеещите в нея хора. Системата не може да бъде разбита по механичен, електронен или електрически път, а проникване на хора с престъпни намерения може да се случи само ако вътрешен човек ги пусне да влязат.

Възможността да се подменят електронните ключове в системата с нови, с уникален код спестява много средства на собствениците на сградата. С един електронен ключ се отварят неограничен брой врати, което слага край на носенето на голяма връзка с механични ключове. Всеки носи в себе си само един елегантен ключодържател с един, единствен ключ и с него отключва всички врати.


Карти


Електронните карти за достъп са много видове. Те могат да бъдат контактни или безконтактни, както и криптирани или не. Електронните карти имат един основен недостатък – много лесно се чупят и износват.